Problemen oplossen in geval van storing

Zodat u zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde werkplaats kunt rijden

De laadklep werkt niet meer of de Cargolift piept?

Cabineschakelaar uit- en inschakelen.

De functionele storing bestaat nog steeds?

Neem contact op met de servicepartner en meld het piepsignaal.

Naar de servicepartner zoeken

De laadklep kan niet bedient worden?

Film over noodbediening via knoppen op de bedieningseenheid - beschikbaar op YouTube

Draagbuis onder de bedieningseenheid openen 

De Cargolift door noodbediening in rijpositie brengen

  • Om de noodbedieningsmodus in te schakelen: O en C minstens 5 seconden lang indrukken (tot pieptoon weer verdwijnt)
  • De functietoets bedienen – er zijn alleen basisfuncties beschikbaar
  • Om de noodbedieningsmodus uit te schakelen: O en C minstens 1 seconde lang indrukken

De draagbuis sluiten

Naar de dichtstbijzijnde servicepartner rijden

Naar de servicepartner zoeken

Verdere inhoud in geval van nood

Weet hoe de laadklep werkt - HowToCargoLift

Scan de QR-code op de besturingseenheid en bekijk de instructies voor precies deze Cargolift - inclusief noodbediening.

Of voer het serienummer in op de website - dit vindt u op het typeplaatje of de besturingseenheid van uw lift.

Naar de website HowToCargoLift

Competente hulp - ons getrainde servicepartnernetwerk

Vind uw dichtstbijzijnde Bär-servicepartner in GoogleMaps.

Naar de servicepartner zoeken

De fout vinden - diagnosesoftware Bär CargoCheck

De diagnosesoftware ondersteunt de Bär servicepartner bij het opsporen van storingen.

Meer informatie